ตรวจสอบแจ้งเรื่องร้องเรียน

เลขที่คำร้อง เรื่องร้องเรียน สถานะ
000002 กำลังตรวจสอบ
1 xxxxxxxx ตรวจสอบแล้ว