งานแข่งขัน TEMCA Piala Champions 2018

งานแข่งขัน TEMCA Piala Champions 2018

“บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการทางด้านวิศวกรรมงานระบบ“ “บริษัท แมส เท ค ลิ้ ง ค์ จำกัด ผู้นำ ด้าน การ จัด จำหน่าย สินค้า และ บริการ ทาง ด้าน วิศวกรรม งาน ระบบ “ได้ เข้า ร่วม งาน แข่งขัน TEMCA Piala Champions 2018 ซึ่ง ทาง สมาคม ช่าง เหมา ไฟฟ้า และ เครื่องกล ไทย จัด ขึ้น เพื่อ ให้ สมาชิก ได้ มา ร่วม กิจกรรม แสดง ความ สามัคคี รวม ไป ถึง กระชับ ความ สัมพันธ์ ของ เหล่า สมาชิก ทุก องค์กร ณ์ MASSTEC TIM กองทัพ นักกีฬา ของ เรา ได้ คว้า ถ้วย รอง ชนะ เลิศ อันดับ หนึ่ง กีฬา ประเภท แชร์ บอล ญิ ง ซึ่ง การ ร่วม งาน ใน ครั้ง นี้ ต้อง ขอ ขอบคุณ ทาง สมาคม ช่าง เหมา ไฟฟ้า และ เครื่องกล ไทย ผู้ จัด งาน บ รั ษั ท ต่างๆ ที่ ร่วม เป็น สมาชิก และ ที่ ขาด ไม่ ได้ กองทัพ นักกีฬา จาก แมส เท ค ลิ้ ง ค์ ที่ ร่วม แรง ร่วมใจ ทุ่มเท และ เป็น กำลังใจ อย่าง ต่น เนื่อง ตลอด ทั้ง วัน ไม่มี เหน็ดเหนื่อย สำหรับ วัน นี้ ขอ ฝาก ภาพ ความ ปนะทับใจ ไว้ เป็น ที่ ระลึก สำหรับ วัน ที่ พวก เรา รวมใจ กัน เป็น หนึ่ง

ข่าวสารความรู้