สมัครงาน

  • พนักงานขาย (Sales)

    ลักษณะงาน - ติดต่อ และเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่ และรักษาฐาน ลูกค้าเดิม โดยทางบริษัท มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว คุณสมบัติ - เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 27 ปี - วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี - รักงานขาย-งานบริการ - *มีรถยนต์เป็นของตนเอง - *บริษัททำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00น. - *ยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านงานขาย - *บริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว สามารถเริ่มงานขายได้ทันที - ***ขอความกรุณาผู้สมัครที่สนใจทุกท่าน แนบรูปถ่ายด้วยค่ะ***

  • พนักงานซ่อมบำรุง

    ลักษณะงาน - ให้บริการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ติดตั้งงาน ฯลฯ คุณสมบัติ - ชาย อายุ 23-30 ปี - วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านเครื่องกล,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงงานระบบสุขาภิบาล,ปั้ม - ขยัน ละเอียดรอบคอบ อดทน พร้อมสู้งานหนัก - *สามารถขับรถยนต์ได้ - **บริษัททำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น.