สมัครงาน

  • พนักงานซ่อมบำรุง

    ลักษณะงาน - ให้บริการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ติดตั้งงาน ฯลฯ คุณสมบัติ - ชาย อายุ 23-30 ปี - วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านเครื่องกล,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงงานระบบสุขาภิบาล,ปั้ม - ขยัน ละเอียดรอบคอบ อดทน พร้อมสู้งานหนัก - *สามารถขับรถยนต์ได้ - **บริษัททำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น.

  • พนักงานซ่อมบำรุง

    ลักษณะงาน - ให้บริการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ติดตั้งงาน ฯลฯ คุณสมบัติ - ชาย อายุ 23-30 ปี - วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านเครื่องกล,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงงานระบบสุขาภิบาล,ปั้ม - ขยัน ละเอียดรอบคอบ อดทน พร้อมสู้งานหนัก - *สามารถขับรถยนต์ได้ - **บริษัททำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น.

  • Mr.

    20