ทีมงานผู้บริหารMasstec Link Co., Ltd

 

                          บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร  สารป้องกันไฟลามและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบระบบท่อ และวาล์ว  เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีการขยายตัวมากขึ้น   ซึ่งได้มีการนำเอาเทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในติดตั้ง ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเรายังคำนึงถึงคุณภาพการให้บริการและความ  พึงพอใจที่ลูกค้าจะได้รับเป็นเรื่องหลักของผลงานบริษัทฯ  ต้องสอดคล้อง ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และก่อประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์   บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่กำหนด  ในราคาที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการประสานงานภายในบริษัทฯ กับองค์กรของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าโดยทั่วไปเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เพื่อให้การบริหารงานภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ตกลงนำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่เน้นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก      แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ  กำหนดไว้ดังกล่าว

                        Masstec Link Co., Ltd. The Leading company for engineering products supply for HVAC, Fire Protection, Sanitary and Electrical System. We aim to be the total solution for our customer with the best quality products, sanitsfactory services and with reliable in quality control system are our outstanding qualifications that bring about trust and reliance among  project owners, desingner, consultants and reliance  who have been working with us. Masstec Link, today has expanded scope  of product supply and service such as: Copper tube & insulation product, Cooling Tower and Pump

This is to provide greater value and give total satisfactory to our customer and to assure in our products quality and management, Masstec Link have been approved for ISO 9001 by and this emphasize our aim to be one of the top trading company of engineer products for the HVAC , Fire Protection, Sanitary and Electrical system. For Masstec Link, today is our new step of business growth that we are proud of. No Matter where the idea of and environment balance and standard quality in the industries always was.

https://www.hackcardnumbers.xyz | Updated Daily Free Visa, Mastercard, Discover, Amex Debit Credit Card Numbers | Hacked Credit Card | Leaked Credit Cards.

Active, Working, Valid, Fresh, Live, Fullz Information Details. Leaked Credit Cards, Hacked Credit Cards, Free Leaked Credit Card Hack
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • คุณดุษฎี มีชัย

  คุณดุษฎี มีชัย

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER

 • คุณอดิศร โฟดา

  คุณอดิศร โฟดา

  CHIEF OPERATING OFFICER

 • คุณกำธร คุณานพรัตน์

  คุณกำธร คุณานพรัตน์

  CHIEF SALES AND MARKETING OFFICER

 • คุณร่มโพธิ์ สุวรรณิก

  คุณร่มโพธิ์ สุวรรณิก

  EXECUTIVE DIRECTOR

 • คุณวิทยา ศรีอาริยะเมตตา
  SALES DIRECTOR

  E-Mail Address : wittaya@massteclink.com

 • พารินทร์ ทิพสมบัติวงศ์
  SALES DIRECTOR

  E-Mail Address : parin@massteclink.com

Corporate Company