ทีมงานผู้บริหาร

มีความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์วาล์วและระบบดับเพลิงสำหรับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากได้สั่งสมประสบการณ์ในการเป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาโดยตลอด นับเนื่องถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้องก์ความรู้ต่างๆ มีการพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง กอปรกับความสามารถ และวิสัยทัศน์ที่แหลมคมของคณะผู้ก่อตั้ง รวมถึงผู้บริหาร ส่งผลให้ Massteclink สามารถเติบโตในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นคงแข็งแรง
 

 • คุณดุษฎี มีชัย

  คุณดุษฎี มีชัย

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER

 • คุณอดิศร โฟดา

  คุณอดิศร โฟดา

  CHIEF OPERATING OFFICER

 • คุณกำธร คุณานพรัตน์

  คุณกำธร คุณานพรัตน์

  CHIEF SALES AND MARKETING OFFICER

 • คุณร่มโพธิ์ สุวรรณิก

  คุณร่มโพธิ์ สุวรรณิก

  EXECUTIVE DIRECTOR

 • คุณวิทยา ศรีอาริยะเมตตา
  SALES DIRECTOR

  E-Mail Address : wittaya@massteclink.com

 • พารินทร์ ทิพย์สมบัติวงศ์
  SALES DIRECTOR

  E-Mail Address : parin@massteclink.com

Corporate Company